อ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์


โครงการชลประทานจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานชลประทานที่ 7
นาสีนวน เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.4695, 104.7683

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.74 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.86 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 5.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 350.00x9.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 154.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 152.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 153.15 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 22.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง