อ่างเก็บน้ำลำช่อระกา


โครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6
โคกสูง เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.79834196, 101.9849724

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 10.31 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 14.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 46.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 460.00x13.62 ม.
ระดับสันเขื่อน : 215.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 213.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 214.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 20.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง