อ่างเก็บน้ำลุงปุง


บัวโคก ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.17589377, 103.6899753

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.78 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.89 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 3.30 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 625.00x10.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 161.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 160.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 160.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 6.50 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง