อ่างเก็บน้ำห้วยสะกาด


หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.06004458, 102.5163624

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 3.58 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 4.16 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 48.75 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 605.00x10.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 182.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 181.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 181.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 60.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง