อ่างเก็บน้ำหนองกก


ค้างพลู โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.1462093, 101.9697205

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.97 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 3.50 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 21.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,100.00x4.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 203.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 202.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 202.80 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 16.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง