อ่างเก็บน้ำบ้านเพชร


โครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6
กวางโจน ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.25969462, 102.2902696

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 19.68 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 28.33 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 180.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 3,000.00x10.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 209.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 207.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 208.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 62.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง