อ่างเก็บน้ำห้วยทอน (ตอนบน) อ.โพธิ์ตาก


โครงการชลประทานจังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5
คำด้วง บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.84876551, 102.3860269

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 7.80 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 12.10 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 42.80 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 666.00x18.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 200.80 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 197.60 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 198.85 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 51.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง