อ่างเก็บน้ำห้วยทา


คำชะอี คำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.60449428, 104.2306662

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.23 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 2.80 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 10.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 885.00x16.80 ม.
ระดับสันเขื่อน : 102.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 100.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 100.95 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 38.50 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง