อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย


หนองคู ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.9779486, 102.8396441

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.20 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.48 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 3.75 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,500.00x5.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 161.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 160.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 160.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 10.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง