อ่างเก็บน้ำหนองขอนสัก


โครงการชลประทานจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6
นาโพธิ์ กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.10228513, 102.9126712

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 8.66 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 14.50 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 78.10 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,160.00x14.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 178.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 175.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 176.35 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 138.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง