อ่างเก็บน้ำโสกรัง อ.โนนสะอาด


โครงการชลประทานจังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5
เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.86129041, 102.883324

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.43 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.61 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 4.12 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 532.00x6.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 205.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 204.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 204.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 4.50 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง