อ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา


โครงการชลประทานจังหวัดนครพนม สำนักงานชลประทานที่ 7
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.71982694, 104.7138058

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 5.10 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 6.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 15.90 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 870.00x13.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 870.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 158.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 158.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 12.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง