อ่างเก็บน้ำน้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วง


โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5
กุดเรือคำ วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.78717093, 103.6121736

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 2.50 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 2.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 860.00x9.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 164.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 162.80 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 163.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 0.72 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง