อ่างเก็บน้ำคลองระโอก


โครงการชลประทานจังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9
คลองปูน แกลง จังหวัดระยอง
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
12.77569491, 101.7607342

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 19.65 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 24.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 40.89 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 220.00x20.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 36.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 33.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 34.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 40.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง