อ่างเก็บน้ำโคกภูใหม่ 2 อ.ภูพาน


โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5
ดินจี่ คำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.91937514, 103.8032679

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.21 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 0.28 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 555.00x11.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 161.70 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 160.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 160.70 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 0.02 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง