อ่างเก็บน้ำห้วยฝา


โครงการชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6
นาขาม กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.56463333, 103.8937069

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 6.42 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 8.80 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 28.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 640.00x13.20 ม.
ระดับสันเขื่อน : 191.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 191.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 191.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 26.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง