อ่างเก็บน้ำหนองคูขาด


โครงการชลประทานจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6
หนองเม็ก นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.82278849, 102.9927604

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.37 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.52 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 2.24 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 700.00x5.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 202.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 201.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 201.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 40.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง