อ่างเก็บน้ำห้วยขี้หิน อ.ภูพาน


โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5
นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.73697585, 103.9353094

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 4.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 4.90 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 20.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 700.00x16.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 309.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 307.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 308.30 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 35.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง