อ่างเก็บน้ำหนองตาไก้ อ.เมือง


โครงการชลประทานจังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5
โนนสูง เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.27554903, 102.8480758

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.51 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.68 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 6.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,320.00x3.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 201.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 200.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 200.30 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 2.52 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง