อ่างเก็บน้ำคลองสะพานหิน


โครงการชลประทานจังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9
แหลมกลัด เมืองตราด จังหวัดตราด
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
12.098228, 102.726631

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 20.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 23.50 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 9.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 720.00x33.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 264.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 260.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 261.11 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 38.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง