อ่างเก็บน้ำห้วยชัน


ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.96583601, 104.3730373

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 4.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 43.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 635.00x14.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 87.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 86.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 87.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 81.88 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง