อ่างเก็บน้ำห้วยตาจู


โครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8
ห้วยจันทร์ ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.44997005, 104.3550298

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 22.28 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 34.01 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 135.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,200.00x31.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 192.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 188.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 190.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 90.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง