อ่างเก็บน้ำห้วยบง


โครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8
โคกสว่าง ปลาปาก จังหวัดนครพนม
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.14438731, 104.4611208

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.12 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.13 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 5.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 400.00x4.30 ม.
ระดับสันเขื่อน : 145.20 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 143.20 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 144.29 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 20.25 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง