อ่างเก็บน้ำแม่ปืม


โครงการชลประทานจังหวัดพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2
บ้านต๊ำ เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
19.23433932, 99.86783278

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 43.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 53.60 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 165.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 450.00x19.30 ม.
ระดับสันเขื่อน : 427.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 424.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 425.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 25.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง