อ่างเก็บน้ำห้วยแฮต


โครงการชลประทานจังหวัดน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2
จอมจันทร์ เวียงสา จังหวัดน่าน
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
18.66116334, 100.8437118

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 5.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 5.84 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 38.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 303.00x21.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 256.75 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 254.75 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 255.75 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 25.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง