อ่างเก็บน้ำห้วยแข้ อ.ภูพาน


โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5
ภูแล่นช้าง นาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.71444561, 103.9576702

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 3.80 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 4.60 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 12.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 760.00x16.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 327.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 324.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 325.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 30.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง