อ่างเก็บน้ำลำฉมวก


หินโคน จักราช จังหวัดนครราชสีมา
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.98795404, 102.4889801

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 23.45 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 29.59 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 180.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,500.00x11.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 178.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 176.30 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 177.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 126.50 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง