อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเที่ยง อ.เพ็ญ


โครงการชลประทานจังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5
สุมเส้า เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.58205301, 102.9002709

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.19 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.29 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 2.10 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 490.00x6.80 ม.
ระดับสันเขื่อน : 105.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 104.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 104.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 23.31 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง