อ่างเก็บน้ำคลองโสน


โครงการชลประทานจังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9
นนทรีย์ บ่อไร่ จังหวัดตราด
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
12.524366, 102.607977

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 65.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 83.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 71.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 224.00x34.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 69.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 65.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 67.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 227.80 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง