อ่างเก็บน้ำแม่โก๋น


โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1
แม่แวน พร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
19.30773418, 99.23267719

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 5.53 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 6.72 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 44.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 432.00x30.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 505.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 501.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 503.42 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 140.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง