อ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ


ตาตุม สังขะ จังหวัดสุรินทร์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.4397, 103.7868417

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 15.50 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 21.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 45.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 685.00x19.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 229.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 226.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 228.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 182.15 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง