อ่างเก็บน้ำหนองไฮ


โครงการชลประทานจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6
บ้านฝาง เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.71313126, 103.4271542

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.24 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 2.84 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 7.80 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,680.00x4.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 145.16 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 144.16 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 144.66 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 12.10 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง