อ่างเก็บน้ำคลองเกลือ


โครงการชลประทานจังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9
หนองน้ำใส วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
13.85420218, 102.3695911

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 5.50 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 7.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 16.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 940.00x14.40 ม.
ระดับสันเขื่อน : 105.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 104.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 104.70 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 17.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง