อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ อ.ปากชม


โครงการชลประทานจังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5
นาดอกคำ นาด้วง จังหวัดเลย
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.57747179, 101.918476

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.22 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.30 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 7.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 116.00x15.20 ม.
ระดับสันเขื่อน : 380.01 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 378.01 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 379.01 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 20.15 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง