อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง


โครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8
ธงชัยเหนือ ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.81706302, 101.9944811

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 6.52 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 7.51 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 38.80 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,020.00x11.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 212.76 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 211.26 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 211.76 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 37.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง