อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ


โครงการชลประทานจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6
หนองกุง นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.72290498, 103.0431675

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 31.50 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 43.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 208.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 2,480.00x11.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 168.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 166.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 167.25 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 40.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง