อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย


สูงเนิน กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.8150885, 103.2469901

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 13.56 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 17.87 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 66.20 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 3,000.00x6.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 157.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 155.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 155.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 64.42 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง