อ่างเก็บน้ำห้วยหมากไฟ


โครงการชลประทานจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานชลประทานที่ 7
โพนทราย เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.6502, 104.6268

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.50 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.56 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 6.60 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 400.00x14.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 160.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 158.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 158.71 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 25.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง