อ่างเก็บน้ำห้วยแม่งอน


โครงการชลประทานจังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2
แม่ตีบ งาว จังหวัดลำปาง
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
18.62792269, 100.0716399

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 3.24 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 3.69 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 16.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 266.00x15.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 330.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 328.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 329.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 36.40 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง