อ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย


โครงการชลประทานจังหวัดนครพนม สำนักงานชลประทานที่ 7
ดงหลวง ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.77700841, 104.5306911

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 5.20 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 6.20 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 12.60 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 838.00x11.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 182.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 180.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 181.65 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 15.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง