อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ


โครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8
ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.99808183, 104.3357302

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.09 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.94 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 5.60 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 980.00x6.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 127.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 125.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 125.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 13.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง