อ่างเก็บน้ำหนองท่าจอก


โครงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6
เด่นราษฎร์ หนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.56961667, 103.9588964

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.99 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.19 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 14.25 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,450.00x5.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 139.29 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 138.29 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 138.79 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 37.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง