อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว


โครงการชลประทานจังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15
คลองท่อมใต้ คลองท่อม จังหวัดกระบี่
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
7.911128256, 99.18018236

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 7.30 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 8.30 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 13.90 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 2,830.00x25.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 35.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 33.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 34.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 30.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง