อ่างเก็บน้ำหนองสองห้อง อ.เมือง


โครงการชลประทานจังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5
คอกช้าง สระใคร จังหวัดหนองคาย
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.64886614, 102.7648401

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.89 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.89 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 3.80 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 850.00x6.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 170.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 169.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 169.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 2.60 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง