อ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตย


โครงการชลประทานจังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16
กะลาเส สิเกา จังหวัดตรัง
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
7.808574, 99.30797

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.12 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.23 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 4.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 160.00x25.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 100.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 96.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 97.70 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 50.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง