อ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย


โครงการชลประทานจังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6
วังไม้แดง ประทาย จังหวัดนครราชสีมา
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.69018966, 102.6046641

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 3.73 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 4.55 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 260.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 2,340.00x3.60 ม.
ระดับสันเขื่อน : 169.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 167.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 168.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 72.20 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง