อ่างเก็บน้ำน้ำแหง


โครงการชลประทานจังหวัดน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2
บ่อแก้ว นาหมื่น จังหวัดน่าน
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
18.20773109, 100.6828153

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 13.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 19.36 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 277.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 220.00x30.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 323.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 318.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 321.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 940.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง