อ่างเก็บน้ำบ้านดง


โครงการชลประทานจังหวัดสระบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10
ชะอม แก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.43553286, 101.0833212

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 3.18 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 4.40 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 60.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 395.79x20.80 ม.
ระดับสันเขื่อน : 80.80 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 77.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 77.80 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 45.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง