อ่างเก็บน้ำห้วยศรีคุณ


โครงการชลประทานจังหวัดนครพนม สำนักงานชลประทานที่ 7
ดงหลวง ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.82314994, 104.4871375

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.31 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 2.69 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 29.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 510.00x9.30 ม.
ระดับสันเขื่อน : 163.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 161.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 162.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 50.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง