อ่างเก็บน้ำห้วยนาอ่าง อ.เต่างอย


กุงเก่า ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.86738804, 103.1718802

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.82 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 2.85 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 4.60 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 800.00x13.62 ม.
ระดับสันเขื่อน : 98.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 96.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 96.70 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 18.52 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง